Recerca

Es més difícil honorar la memòria dels sense nom que la dels famósos. Walter Benjamin