Records biogràfics

Memòria viscuda de les antifranquistes (2023-2025)

Es més difícil honorar la memòria dels sense nom que la dels famósos. Walter Benjamin