Memòries culturals (pop)

Gramàtica visual per a la producció de documentals

Les visualitats són construïdes, ambigües i canviants. Imatges, metàfores i al·legories sobre la història d’Espanya pretenen generar noves formes d’expressió mediàtica per a una escenografia experimental.

Gramàtica visual per a produccions de documentals (VG DOK)
amb Andrea Plöger (Alice-Salomon-Hochschule Berlin, Treball social cultural amb especialització en mitjans de comunicació) i Bri Newesely (Berliner Hochschule für Technik, Tecnologia teatral i d’esdeveniments), finançat per l’Institut de Recerca Aplicada de Berlín a partir de l’1.4.2025.

Les cultures de la memòria solen lluitar contra la resistència i les experiències traumàtiques. Les visualitats també es construeixen, són ambigües i canviants. Les entrevistes amb testimonis contemporanis solen ser retrats filmats que, per tant, no aconsegueixen al seu públic objectiu, el públic més jove. Una "gramàtica visual" amb suggeriments per a una escenografia experimental i històries de vida escenificades a tall d’exemple pretenen mostrar nous enfocaments. La intenció d’aquest projecte és generar imatges, metàfores i al·legories de la història des de la perspectiva de la víctima i desenvolupar en el procés formes d’expressió mediàtiques. S’elaborarà un manual de gramàtica visual i vídeos testimonials de testimonis contemporanis.

Es més difícil honorar la memòria dels sense nom que la dels famósos. Walter Benjamin