Seguint els passos de la fugida, la revolució i la resistència

Viatges històric-polítics a Catalunya

Propers viatges "Gratwanderung" del 25 de Maig al 1 de Juny i del 28 de Septembre al 5 de Octubre 2024 (completes)

Es més difícil honorar la memòria dels sense nom que la dels famósos. Walter Benjamin